Regensburg Experience - REXMultimediální výstavní centrum k historii, současnosti a budoucnosti města Řezno

Klíč k zá?itku jedinečného města: Regensburg bude mít inovativní, multimediální centrum pro náv?těvníky.
Regensburg dostane v roce 2007 stálou HighTech výstavu pro náv?těvníky, v ní? budou novým způsobem inscenovány kulturní dědictví a ?ivá současnost města: Náv?těvník bude moci za?ít nejlépe zachované město Německa - a zároveň jedno z nejvýznamněj?ích stanovi?ť pro technologie budoucnosti.
REX bude k dispozici ve třech prostorách:

V historickém Museum Obermünster (Emmeramsplatz/Obere Bachgasse) 01.07. - 30.09.07) jako multimediální show ("Příběh Regensburgu"), výstava ("Nový pohled na středověk") a interaktivní exponáty nejnověj?í generace, v prostoru města, jako mobilní městská hra ("REXplorer" -> Tourist-Info), ve virtuálním prostoru jako zá?itek online (s blogy www.rexplorer.de).

Zvlá?tnost koncepce Regensburg Experience spočívá v tom, ?e zde poprvé v celosvětovém měřítku splynou v?echny tři oblasti do celistvého prostoru zá?itků.

REX usiluje o úzkou spolupráci se sousedními zeměmi (mj. přes spojení pomocí webových kamer), zejména pro výměnu mezi mladou generací a mezi tvůrci umění a kultury. REX se tě?í na kontakty z Česka!
 
REX se nachází ve vývojové fázi.
Otevření je plánováno na léto 2007. Mobilní městská hra REXplorer bude spu?těna do provozu pravděpodobně před tím. Prosím, chcete-li být informování o odstartování projektu, za?lete nám e-mail na adresu: info(a)rex-regensburg.de

+49-(0)9404-963080